Continuă recenzarea în teren

Recenzarea în teren este în plină desfăşurare. Dacă nu v-aţi autorecenzat online sau asistat, veţi fi vizitat de către un recenzor special instruit până pe data de 17 iulie 2022. Iată cum să-l recunoaşteţi şi ce trebuie să ştiţi dacă recenzorul nu vă găseşte acasă.

(Visited 2 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In